Årsmøte i Norkirken Mandal

Årsmøte i Norkirken Mandal

Velkommen til årsmøte i Norkirken Mandal 06.03.19 kl 19

Årsmøte for Norkirken Mandal avholdes onsdag 06.03 kl 19 på Mandal bedehus

Her finner du årsmøteinnkallingen:Innkalling Årsmøte 2019-Norkirken Mandal

Dersom noen har saker til årsmøtet, må de komme styret i hende før 27.02

Årsrapporter blir lagt ut fortløpende her før årsmøtet:

_Årsmelding styret 2018 endre

Årsmelding 13-19_2018

Årsmelding Formiddagstreff_2018

Årsmelding Husstyret_2018

Årsmelding Østre Skogsfjord jentegruppe_2018

Årsmelding Åpen bønnestund 2018

Årsrapport for Mandal Soul Children 2018

Årsrapport for Mandal Barnegospel 2018

Årsmelding 2018_ Baby og småbarnstreff

Årsmelding_Yngres 2018