Til Tjeneste

Til Tjeneste

Norkirken Mandal har et pastorteam, men uten de frivillige stopper hele menigheten opp. Hva liker du å holde på med?

“Vi har en kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver(….) Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss.” Rom 12,4 og 6

 

Hva liker du å holde på med? Hva engasjerer deg? Hva er dine gaver og evner? Hvor og på hvilken måte kan du tjene Gud og din neste? Slike viktige spørsmål vil vi gjerne snakke med deg om. Vi vil at du skal få oppleve velsignelsen ved å bruke dine evner og talenter til å tjene Gud og andre mennesker.

Dersom du tenker på noe du kunne tenke deg å bidra med (eller har lyst til å teste ut om er noe for deg) Er det fint om du tar kontakt med en av oss i pastorteamet. Grip tak i oss, eller send oss evt en mail:  post@norkirkenmandal.no Evt kan du snakke med noen som du vet allerede har samme type tjeneste