Våre ansatte

Våre ansatte

Fra 01.04.18 er vi nå et fulltallig pastorteam!

Norkirken Mandal har i tillegg til sine mange frivillige  3 ansatte medarbeidere som jobber i et team


Erik Albert

Erik Albert er 54 år, og gift med Merete. Han bor på Strømme i Kristiansand.

Han er det siste tilskuddet i Norkirken Mandals team, og vil være leder av pastorteamet

En stor del av tiden hans vil gåmed til å utvikle menigheten videre sammen med de andre i teamet og styret.Han vil også være å finne på Åpen Søndag, både som taler og i andre oppgaver, og ellers rundt der det passer. Han har 40 % stilling hos oss

Kan kontaktes på Erik.Albert@normisjon.no


received_10154209429846294

Isak Gilde

Isak Gilde er 26 år, og gift med Daiana. Han kommer fra Åfjord i Trøndelag.

Han ble en del av Norkirken Mandals team 15.08.16. Han vil blant annet bli å finne på 13-19, på Åpen Søndag, i arbeidet med å utvikle menigheten vår-deriblant med i Agenda1-gruppa og i arbeid med fellesskapsgrupper. Han har 60 % stilling hos oss.

Kan kontaktes på: isak.gilde@gmail.com

 


portrettbilde, hjemmesideMarianne Frivold

Marianne Frivold er 44 år, gift med Tor -Arne og har to jenter. Kommer fra Holum.

Hun har jobbet i Norkirken Mandal siden mai 2013 i 20 %.

Fra 01.01.16 økte stillingen til 30% .Marianne arbeider mye med administrasjon, planlegging av aktiviteten i menigheten, lovsang og kreative innslag på Åpen Søndag.

I tillegg driver hun de to korene våre, men det er på frivillig basis. Kan kontaktes på: post@normisjonmandal.no