Våre ansatte

Våre ansatte

Fra 16.08.2020 er det nå to personer som utgjør pastorteamet i Norkirken Mandal med tilsammen 110% stilling

Norkirken Mandal har i tillegg til sine mange frivillige  2 ansatte medarbeidere som jobber i et team


Åge Nygård

Åge er 62 år, og gift med Anne Kristin. Han bor på Øvre Helle i Konsmo. De har fire voksne barn sammen, og flere barnabarn.

Han ble ansatt 16.08.20 og vil være leder av pastorteamet i Norkirken Mandal

En stor del av tiden hans vil gå med blant ungdommen på 13-19 og med konfirmantene våre i tentro. Han vil også utvikle menigheten videre sammen med de andre i teamet og styret. Og blir å finne på Åpen Søndag, både som taler og i andre oppgaver, og ellers rundt der det passer. Han har 80 % stilling hos oss

Kan kontaktes på aage.nygaard@normisjon.no


 

 

 

portrettbilde, hjemmesideMarianne Frivold

Marianne Frivold er 46 år, gift med Tor -Arne og har to jenter og en gutt. Kommer fra Holum.

Hun har jobbet i Norkirken Mandal siden mai 2013 i 20 %.

Fra 01.01.16 økte stillingen til 30% .Marianne arbeider mye med administrasjon, planlegging av aktiviteten i menigheten, lovsang og kreative innslag på Åpen Søndag.

I tillegg driver hun de to korene våre, men det er på frivillig basis. Kan kontaktes på: post@normisjonmandal.no