Om oss

Norkirken Mandal

Velkommen til en menighet med helt vanlige, men samtidig unike folk i alle aldre!

GenerasjonerOgBibel

Vi driver vårt arbeid gjennom ulike aktiviteter og møter både på bedehuset, ute og hjemme gjennom hele uka- året rundt. Visjonen vår er:

Kjenne Jesus og gjøre ham kjent.

 

På søndager møtes vi til menighetens hovedmøte Åpen Søndag, ellers har vi

 • 2kor,
 • Jenteklubb,
 • Fellesskapsgrupper,
 • Ungdomsklubben 13-19
 • Norkirkens bibeltreff,
 • Småbarnslunsjtreff,
 • Kvinneforening,
 • Åpen Middag hver første torsdag i måneden
 • Julemesseforeninger,
 • Åpent Hus, både for ungdommer og for voksne
 • en årlig leir hver høst,
 • samt sommermøter for studenter på ferie
 • og det kunne sikkert nevnes enda mer..

Uansett; vårt ønske er at Norkirken Mandal skal være en Jesusnær menighet der man blir sett og opplever å bli inkludert og kan bli kjent med hvem Jesus er.

Norkirken Mandal er en del av Normisjon, som er en evangelisk Luthersk organisasjon som vektlegger det klassiske bibelsyn.

Vi har to ansatte Åge Nygård og Marianne Frivold som arbeider i et pastorteam. Ellers er vi takknemlige for mange frivillige i små og store tjenester. Vi tror det skaper tilhørighet og trivsel når man opplever fellesskap og får oppgaver man trives i! På hjemmesiden vår og FB siden vil du stadig bli oppdatert på hva som foregår.

Er du nysgjerrig? Vær velkommen!!

Marta540

Vennlig hilsen Marta Tjelle Helms,

tidligere styreleder i Norkirken Mandal