Medlem i Norkirken Mandal?

Medlem i Norkirken Mandal?

Hva innebærer det? Hva koster det ? Hvordan blir man medlem? Hvem kan bli medlem ? er spørsmål du får svar på her

Dersom du går mer eller mindre fast på gudstjenestene til Norkirken Mandal, og ser på oss som din  menighet, ønsker vi deg mer enn gjerne velkommen som medlem hos oss.

Det koster kr 300,- pr år å være medlem. Da har du stemmerett ved årsmøtet, og kan være med å påvirke retninger og valg. Det hender også at vi har egne kvelder for medlemmene.

Du blir medlem ved å kontakte medlemsansvarlig Marianne Frivold på enten

Å være medlem i Norkirken Mandal kan du være selv om du er medlem i Pinsebevegelsen, Frikirken eller Den Norske kirke, for vi er ikke et trossamfunn. Men dersom du ønsker at din andel av kirkeskatten skal tilfalle Norkirken Mandal, må du i tillegg melde deg inn i Normisjon Agder Trossamfunn. Hvordan finner du ut her:  https://www.normisjon.no/agder/trossamfunn/

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem!