Misjonsprosjektet vårt

Misjonsprosjektet vårt

I 2020 startet Norkirken Mandal offisielt opp med å støtte Europamisjon med fokus på Tsjekkia som satsingsområde

Norkirkens Mandals misjonsprosjekt:

En hilsen fra Tsjekkia, mars-21 finner du her

Her finner du en julehilsen fra Katerina og Daniel i Tsjekkia trykk her

Her finner du en sommerhilsen fra Daniel og Katerina i Tsjekkia trykk her

(Du får videoen tekstet på norsk om du går inn på innstillinger på filmen)

EUROPAMISJONEN med fokus på Tsjekkia blitt et naturlig satsningsområde under Norkirke-nettverket i Agder. Tsjekkia er et av Europas mest ateistiske land – der mennesker vokser opp uten å kjenne Jesus eller hva han har gjort for oss. I Tsjekkia har vi etablerte kontakter via Familien til Kristian Lande som har arbeidet der i en periode fra 2005.Sommeren 2019 var Isak og Erik med en gjeng fra 13-19 på en Mission-Week blant tjekkisk ungdom som gav gnist og inspirasjon fra vår menighet til både kristne og ikke kristne ungdommer. Dette arbeidet kan i fremtiden gå begge veier og kontakten er allerede satt. En gjeng mer voksne dro i fjor vår på en guttetur til Tsjekkia der de erfarte både vennskap og fellesskap med kristne på tvers av Norkirker her i vår egen region og med kristne søsken som er engasjerte i kristne menigheter i Tsjekkia. De som var med forteller om engasjerte kristne som gjør et fantastisk arbeid som gir enorme frukter og samtidig trenger de både støtte og motivasjon fordi de står de mye mer alene i tjenesten enn vi gjør her i Norge.
Norkirken Mandal gir 10% av fast givertjeneste til Europamisjonen. Blant annet en fast sum som er med å lønne lederparet Katherina og Daniel Kocyan. Dette gir dem mulighet til å jobbe mer langsiktig med å spre evangeliet.
Praktisk ligger alt til rette for å sende kortidsteam, Mission-weeks, ta imot besøk fra Tsjekkia, disippelgjøring, og praktiske misjonsprosjekter. Vi tenker at man kan støtte både menigheter og enkeltmennesker gjennom arbeidet. Vi håper og tror Europamisjon vil være med å styrke misjonsengasjementet for Norkirken Mandal i årene som ligger foran.

Dersom du ønsker å støtte prosjektet, er det vipps# 589943 eller søk «Tsjekkia Norkirken Mandal». Eller du kan også overføre gaver direkte til konto 2801 29 20026. Husk da å merke beløpet med «Tsjekkia».

Daniel og Katja med undommer fra Trinec
Huset i byen Trinec som Katja og Daniel skal bruke å samle ungdommer og andre de kommer i kontakt med