Bli Giver

Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den – alt hører Herren til (Salme 24.1). Vi er bare forvaltere av betrodde midler som vi skal bruke til Guds ære og til beste for våre medmennesker. Det beste vi kan gi dem er evangeliet.
Det koster å bringe det ut til mennesker både her hjemme og der ute. Men Gud gir oss et løfte: Den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse (2 Kor 9,6). I GT var det påbudt å gi tiende – 10%. I NT er givertjenste løftet inn i evangeliets frihet: Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. (2 Kor 9,7).

Måter å gi på

1. Vipps

Norkirken Mandal har eget Vipps nummer. Trykk på Betal og søk på nr #79562. Gaver på Vipps blir ikke registrert med skattefradrag

2. Fast Givertjeneste/enkelt gave

Norkirken Mandal ønsker at giverne etablerer en fast givertjeneste. Dette gir menigheten forutsigbar gave inngang og gir mulighet for god økonomisk planlegging fremover.
Som giver vil du kunne få fradrag i skattegrunnlaget.

Hva gjør jeg for å bli fast giver til Norkirken Mandal?

Trykk her, og du kan bli fast giver, eller gi en gave med skattefradrag til Norkirken Mandal : https://normisjon.profundo.no/lokallag?p=106110&n=NorkirkenMandal

Takk for gaven til Norkirken Mandal!