Tjeneste søker frivillig

Tjeneste søker frivillig

Hva brenner du for? Hva har Gud utrustet deg med av gaver, evner og kall?

For at alt det vi driver av arbeid i Norkirken Mandal, skal fungere; er vi helt avhengige av en stor, god gjeng med frivillige som brenner for å gi Jesus til forskjellige aldersgrupper.

Og for at de frivillige skal trives i tjenesten sin, er det viktig at de er på rett sted ifht sin utrustning, sine evner og gaver. For Gud har utrustet oss alle med gaver og evner som han har tenkt brukt inn i sitt rikes arbeid.

Under følger en oversikt over behov vi har på div områder. Dersom du ikke ser det du tenker at du har lyst til å bidra med her under, så tar du bare kontakt med pastorteamet. Kanskje skal du starte noe helt nytt? Eller kanskje er det allerede en del frivillige på din tjeneste, så derfor er den ikke nevnt her. Men det er alltid plass til flere!

  • Diakoni: Styret ønsker å sette ned en arbeidsgruppe for å se på diakoniarbeidet vårt. Både innad i menigheten, og  etterhvert evt utover i byen vår.
  • Søndagsskole: Brenner du for Jesus til Barna? Vi trenger ledere til både den minste gruppa(3-10) og den eldste gruppa (11 og oppover)
  • Lage lunsj på småbarnstreff: 2.hve onsdag fra 10.30-13.00 arrangerer vi småbarnstreff. Da trenger vi noen til å lage lunsj. Målet er å ha nok frivillige til at det ikke blir mer enn max 1 onsdag i mnd pr person
  • Har du en vaktmester i magen? Husstyret kunne trenge en frivillig til som liker å fikse og vedlikeholde ting og tang
  • Lovsang: Vi har plass til både flere sangere, og flere instrumenter

Er noe av dette DEG? Ta kontakt med Marianne (901 65807) eller Åge (41675610)