Lover og vedtekter

På det ordinære årsmøtet 14.03.2018 ble det vedtatt at Normisjon skulle gå fra forsamling til menighet og bli til Norkirken Mandal. Da måtte lovene og vedtektene revideres iht det. De ble revidert 15.05.2018 og vedtatt på ekstraordinært årsmøte 10.06.2018. De reviderte lovene og vedtektene finner du her

I desember 2015 ble det under ekstraordinært årsmøte vedtatt nye lover og regler for Normisjon Mandal.
Protokoll fra årsmøte og nye lover finner du vedlagt her;

Ansatte og personer med tillitsverv skal også stå inne for våre verdier nedfelt i Normisjons verdidokument