Åpen Bønnestund

Åpen Bønnestund

Bønn for menigheten og byen vår

Som et prøveprosjekt ut året vil Åpen Bønnestund være på søndager i forkant av gudstjenesten. Enten fra 10.15-10.45, eller fra 18.45- 19.15. Fortsatt i kafeen. Bli med i bønnefellesskapet

Velkommen i kafeen hver onsdag fra 20-20.30 hvor vi ber for menigheten vår og byen vår, og ellers det Gud måtte legge oss på hjertet. Her blir også bønnekrukkene fra søndagens Åpen Søndag tatt med. oversikt over datoer