Utleievedtekter og priser

Vedtekter og Informasjon om utleie

 

Utleie Bedehuset

Utleie Bedehuset 

Vedtatt av hovedstyret på møtet 15. des 2009. Revidert av hovedstyret på møtet 5. des. 2018.

Sak 57/09 Retningslinjer for utleie/priser for leie av bedehuset og hytta på Flystveit fra 1.1.2010 Som følge av oppussingen av bedehuset er det utarbeidet retningslinjer for utleie av bedehuset og ajourført retningslinjer for utleie av hytta på Flystveit.

Før vedtak ble forslag til retningslinjer oversendt til; utleieansvarlig, hyttestyret, husstyret og økonomiutvalg for kommentarer. Det er også undersøkt med leiepriser andre steder i byen (Seilforeningen, Kulturfabrikken, Risøbank og Frelsesarmeen).

Vedtak: Følgende retningslinjer for utleie av bedehuset og hytta på Flystveit gjelder fra og med 1.1.2010;

Retningslinjer/utleiepriser for utleie av Bedehuset;

 1. Retningslinjene/prisene gjelder fra 1.1.2010
 2. Alle arrangement skal være alkoholfrie
 3. Leietaker må være over 18 år
 4. Arrangement skal avsluttes senest kl 02.00
 5. Norkirken Mandals egne arrangement har fortrinn. Det betyr at en kan ikke bekrefte utleie ut bedehuset lenger frem i tid enn det programmet er fastlagt.
 6. Medlemmer av Norkirken Mandal kan søke om å leie 1. etasje ved eksempelvis dåp eller konfirmasjon selv om Norkirken Mandal har eget arrangement i hovedsalen. 2. etasje kan kun leies når Norkirken Mandal ikke har eget arrangement.
 7. Utleie av bedehuset fortrinnsvis til medlemmer. (Se punkt 14 under)
 8. Leietaker er ansvarlig for å forlate lokalene i ryddet og vasket stand.
 9. Tidspunkt for leieperioden (inn/ut) avtales i hvert enkelt tilfelle av hensyn til andre arrangement
 10. Leietaker må signere en avtale om at en overtar ansvaret ifm brann og ordner egen brannvakt.
 11. Utleiepriser dag/kveld medlemmer; kr 1500 i 1.etg, kr 1500 i 2. etg.
 12. Utleiepriser dag/kveld ikke-medlemmer; kr 2500 i 1 etg, kr 2500 2. etg.
 13. Utleie av bord/stoler avtales pris i hvert enkelt tilfelle.
 14. I henhold til sak 2015-05 vedtatt på Normisjon Mandals årsmøte kan andre lag/foreninger/organisasjoner inngå skriftlig avtale med Norkirken Mandal for leie av Mandal Bedehus til medlemspris. Det vises da til prinsippvedtak gjengitt under**
 15. Lokale, tverrkirkelige organisasjoner/foreninger som USB (Ungdom sammen for byen) og KIN (Kvinner i Nettverk) kan vederlagsfritt leie Mandal Bedehus, dog iht. gjeldende retningslinjer. Ved slik leie skal hovedstyret i Norkirken Mandal kontaktes.

 

** Vedtak fra Normisjon Mandals årsmøte 2015

2015-05 Prinsippavgjørelse vedrørende leiepriser av Bedehuset

 • Israelsmisjonen:

 

  1. Som prinsipp må alle samarbeidsorganisasjoner ta kontakt og avklare med Hovedstyret eller Leder, dato og leiebetingelser. Samarbeidsorganisasjoner kan da få medlemspris.
 • NMS:

 

 1. Viser til ny avtale mellom Normisjon og NMS, hvor styret ser at det har vært sprik mellom det NMS har betalt tidligere, og det som er dagens gjeldende satser. Styret ser seg derfor nødt til å samkjøre med dagens gjeldende pris. På grunn av langt samarbeid ønsker styret å gi NMS medlemspris, for å fortsette et godt samarbeid.