Høsten 2021

Høsten 2021

Her kan du høre taler som er blitt holdt i Norkirken Mandal høsten 2021

Åpen Søndag 05.09 Hildegunn Garness Reigstad: Tilbedelse an Gud – gjennom lovsang


Åpen Søndag 29.08 Daniel Kocyan: Who am I


Åpen Søndag 15.08 Åge Nygård “Viktigheten av å være endel av en menighet”