Menighetens årsmøte

Menighetens årsmøte

Menighetens årsmøte avholdes 08.mars 23

Årsmøtet avholdes 08.03.23, og under her vil det fortløpende legges ut

Årsmøte innkalling: Innkalling Årsmøte 2022-Norkirken Mandal

Regnskap og budsjett:

Årsmeldinger: