Menighetens årsmøte

Menighetens årsmøte

Menighetens årsmøte avholdes 09.mars 22

Årsmøtet avholdes 09.03.22, og under her vil det fortløpende legges ut

Årsmøteinnkalling: Innkalling Årsmøte 2021-Norkirken Mandal

Regnskap og budsjett:

Årsmeldinger:

Evtentuelle saker må være styret i hende innen 09.02