Årsmøte Norkirken Mandal

Årsmøte Norkirken Mandal

onsdag 04.03 avholder Norkirken Mandal årsmøte på Mandal Bedehus

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 10.02.

Årsmøteinnkalling Innkalling Årsmøte 2020-Norkirken Mandal

Årsrapporter kommer fortløpende her