Små-Gruppe-kveld

Små-Gruppe-kveld

Bli med på en kveld om små-grupper og hvordan få de til å fungere på best mulig måte

Fredag 3.11 kl 19.30 inviterer vi alle i menigheten som er med i smågrupper/fellesskapsgrupper/bibelgrupper, eller som har lyst til å være det, til en kveld med fokus på smågrupper. Styret ønsker at alle i menigheten er med i/har fått tilbud om en slik gruppe
Kvelden vil inneholde
*tips og innslag fra forskjellige grupper på hva de har gjort som har fungert for dem,
*samtale og spørsmål rundt det,
*fokus på hvordan vi kan bruke gruppene til å skape en enda større ærlighetskultur i menigheten
*pizza
Håper vi ser deg og gruppen din. Velkommen