Sammen for de forfulgte

Sammen for de forfulgte

På Åpen Søndag den 22.10 hadde vi besøk av Fredrik Tybakken fra Åpne Dører

Fredrik Tybakken fra Åpne dører, talte engasjert og utfordrende på Åpen Søndag om de forfulgte kristne i verden. Vi lot kollekten denne dagen gå til Åpne Dører, og hele 10430 ble samlet inn. Han fortalte også om et fakkeltog til støtte for de lidende kristne i Kristiansand. Under her følger mere info om det. Delta gjerne på det:

 

 

Det er viktigere enn noen gang å stå sammen med og for den lidende kirke. Ved å gå sammen i et FAKKELTOG i Kristiansand kan vi demonstrere vår støtte og samtidig vise at vi står sammen som Jesu kropp.

Selv om vi til daglig driver på med hvert vårt, har vi et felles oppdrag;

å lide med dem som lider, og vise kjærlighet og enhet.

Sammen kan vi være et lys i mørket den 2. november kl.18.00.

Årets tema er, ”totalitær nasjonalisme knebler trosfriheten”.

Kort beskrevet handler dette om at en nasjon identifiserer seg sterkt med en religion eller ideologi, press og forfølgelse kommer for dem som ikke bøyer seg for dette.

Dette gjelder spesielt i land som Sentral-Asia, India og Nord Korea og vi ser beslektede tendenser i blant annet Russland og Eritrea.

Situasjonen for mange kristne er forverret, samtidig som vi ser at antall troende øker.

Det er viktigere enn noen gang å gi oppmerksomhet til – og stå sammen med – våre trossøsken verden over.

 

Den 2.november kl.18.00 samles vi først til et møte i Kristiansand Frikirke.

Her vil du blant annet få høre hvordan situasjonen er i India fra et spennende besøk,

og få god informasjon om hvordan forfølgelsen ellers herjer i verden.

Etter møtet tenner vi fakler og går i tog opp til torvet, her vil det også holdes en appell.

 

Togets initiativtakere er Åpne Dører og Stefanusalliansen.