Ønsker du å være giver til Norkirken Mandal?

Ønsker du å være giver til Norkirken Mandal?

I Norkirken Mandal hadde vi rett før jul en giveraksjon.....

I Norkirken Mandal hadde vi rett før jul en giveraksjon. Den brakte inn flere givere, både gamle som økte sin sum, og helt nye givere. Men vi trenger fortsatt flere, og følger du denne linken her, står det hvordan du blir giver http://norkirkenmandal.no/giveraksjon/