Nytt styre i Norkirken Mandal

Nytt styre i Norkirken Mandal

på årsmøtet den 9.03 ble det valgt nytt styre i menigheten

Onsdag 09.03 var det årsmøte i menigheten. Det var et styremøte uten de store sakene. Årsmeldinger ble lest, og regnskap gjennomgått. Nytt styre ble valgt, og de som når gir seg ble takket av. Handlingsplanen vår, som gjelder fra 2020-2024, ble gjennomgått mtp status nå.

Følgende personer sitter nå i styret til Norkirken Mandal

Hans Arthur Frigstad – leder

Karina Larsen – nestleder

Agnar Aasland – sekretær

Trond Helms – styremedlem

Anette S Haugen – styremedlem

Helene Ro Nilsen – styremedlem

Tore Ruud – styremedlem

Vær med å be for det nye styret!