Nytt piano

Nytt piano

Nytt piano - takk til Sparebanken Sør!

Nytt piano kan begynne å nærme seg.
På julekonserten på bedehuset fikk Norkirken Mandal en gavesjekk på kr 25.000 fra Sparebanken Sør til kjøp av nytt piano. Pianoet som vi har i Storsalen på bedehuset begynner å bli gammelt og har behov for stadige stemminger. Vi søkte derfor Sparebanken Sør om en gave til nytt piano. Det var derfor kjempeflott at vi på julekonserten fikk overlevert en gavesjekk på dette beløpet.

I etterkant av julekonserten har det også meldt seg en privat giver på bedehuset som ønsker å gi tilsvarende gavebeløp, kr 25.000, til nytt piano. Det er helt fantastisk og vi er veldig takknemlige.

Nytt piano (elektrisk) til Storsalen på bedehuset har en kostnadsramme på kr 100.000, og vi er nå allerede halvveis med de to beløpene som er kommet inn!

Vil du også være med å gi en gave til nytt piano så kan du gjøre det på Vippsnr #588375 (eller søk opp «Nytt piano Norkirken Mandal»), eller du kan gi en gave på Norkirken Mandal sitt kontonummer 3000.30.00784 (merk beløpet med «nytt piano»).

Tusen takk for gaven!