Nattverd i hjemmene

Nattverd i hjemmene

Selv om vi ikke kan få feiret nattverd sammen, så kan vi allikevel feire nattverd

De første kristne feiret nattverd i hjemmene, og det vil vi også oppfordre til, spesielt nå som ikke noe annet er mulig. Normisjon Region Agder har utarbeidet en enkel manual man kan følge. Den finner dere her