Menighetsmøte i norkirken mandal

Menighetsmøte i norkirken mandal

Alle generasjoner godt representert!

Onsdag 30. Oktober hadde vi menighetsmøte i norkirka. Alle generasjoner var godt representert og vi fikk jobbet godt sammen. Vi ønsker å være en flergenerasjonsmenighet. Da trenger vi å komme sammen og høre på de ulike meninger, synspunkter og tanker folk har. Det var utrolig spennende. Og så mye bra som kom frem.
“Hvordan kan jeg sørge for vekst i eget liv?”
“Hvordan kan vi se vekst i menigheten?”
Det var noen av spørsmålene de ulike gruppene grublet og samtalte over. For etter en innledning fra talerstolen, delte vi oss inn i grupper for å snakke sammen. Det ble god prat og god stemning.
Jeg opplevde mye positivitet rundt bordene.
En liten gruppe skal jobbe videre med det som kom frem i løpet av menighetsmøte.

Vi gleder oss til det som ligger foran. Flott å være i en menighet som engasjerer seg inn mot ytremisjon, byen og eget kristenliv.
Her er noen bilder fra de ulike gruppene:

Guds fred