Menighetens årsmøte

Menighetens årsmøte

Norkirken Mandal avholder årsmøte onsdag 10.03 kl 19

Evt saker til årsmøte må være styret i hende innen 17.02

årsmøteinnkalling finner du

Her vil årsrapportene legges ut fortløpende: