Menighetens årsmøte

Menighetens årsmøte

Norkirken Mandal avholder årsmøte onsdag 10.03 kl 19

Evt saker til årsmøte må være styret i hende innen 17.02

årsmøteinnkalling finner du her Innkalling Årsmøte 2021-Norkirken Mandal

Regnskap og budsjett finner du her Resultatoppsett

Vedlegg til sak 5 finner du her Sak 5 – Flystveitmidler

Her vil årsrapportene legges ut fortløpende: