Medlemsmøte

Medlemsmøte

Velkommen til medlemsmøte onsdag 14.02 kl 19.00

Styret ønsker å informere medlemmene i forsamlinga vår om hva de arbeider med for tida, og snakke om tanker fremover for forsamlingen vår. Hovedfokuset på dette medlemsmøtet blir også veien vår videre fra forsamling til menighet som er et punkt vi har på handlingsplanen vår som ble videreført på sist årsmøte.

Styret informerer om hva som er gjort siden sist, og vi vil ha samtaler rundt bordene om hva dette vil bety i praksis.    Vil vi egentlig merke noen stor forskjell? Vi fungerer jo allerede som en menighet for mange av de som går her. Og vil denne omlegginga legge mere til rette for at vi når mål og visjoner som vi har i Normisjon Mandal?                             Viktig å komme med det man lurer på nå, så kom med de spørsmålene du har

Ellers blir det div annen informasjon, andakt  og noe godt å bite i.

Et viktig møte å være med på som medlem.