Konfirmantpresentasjonsgudstjeneste i Norkirken Mandal

Konfirmantpresentasjonsgudstjeneste i Norkirken Mandal

Søndag 13.09 ble en flott gudstjeneste i Norkirken Mandal da våre seks tentrokonfirmanter ble presentert

Norkirken Mandal er med i et samarbeid om konfirmantarbeid med de fleste frikirkelige menighetene i byen. Året 2020/21 er det 25 konfirmanter, og 6 av disse konfirmerer seg hos oss. Dette gleder vi oss veldig over. Det er Åge Nygård og Britt Jorunn Neerland som skal følge de spesielt fra oss

Presentasjonsgudstjenesten ble en fest -full gudstjeneste med sang av Mandal Soul Children, tale av Marianne Fjell og presentasjon av de fine konfirmantene våre. Vi gleder oss til å følge de dette året. Vær med i bønn for dem

Utdeling av bibler
Nydelig pyntet til gudstjenesten
Bønnekort. Få ett på neste gudstjeneste, og vær med å be gjennom hele året

Mandal Soul Children foto: Gro Storaker