KIA

KIA - Kristent Interkulturellt Arbeid

KIA – Kristent Interkulturellt Arbeid

KIA  samles 2 lørdager i måneden til kaffe, vafler og prat rundt bordene ( i tillegg til middager av  og til)

Vi ønsker at dette skal være et sted der nordmenn og innvandrere kan bli kjent med hverandre.

Her kan du som ikke har norsk som morsmål, få muligheten til å øve deg i norsk språk.

Velkommen

Her finner du mer om KIA Norge