Hvordan gi rom for forskjellighet??

Hvordan gi rom for forskjellighet??

Spennende og utfordrende tema på gudstjenestene 5 uker fremover

Hvordan gi rom for forskjellighet?

Link til del 1 av temaet https://norkirkenmandal.no/taler/hosten-2021/

De neste fem ukene skal vi har et spennende tema i menigheten som går utfra teksten i Efeserne 4,11 som handler om at vi er skapt med forskjellig utrustning, og at Gud har lagt ned i oss nåde til forskjellige måter å tjene på. Dette omtales av og til som femfoldig lederskap. I ef 4,11 står det: «Og det var Han som gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere» Vi ønsker at vi som menighet skal vokse til det Gud vil ha oss til, og da trenger vi at alle disse egenskapene er i funksjon hos oss. Vi har snakket mye om i høst at vi er forskjellige, og at vi er utrustet med forskjellige gaver- og at alle gaver er like viktige for å bygge menigheten-Kristi Kropp. Se for deg at menigheten som en fysisk kropp hvor Kristus er hodet, så er apostelen og profeten et ben hver, og evangelisten og hyrden en arm hver. Og læreren er magen. For at kroppen skal være komplett trengs alle.

Apostel betyr utsending, og er den som stadig vil nye ting. Som har en egen drive på å se Guds rike gå videre. Han kan fort haste for fort frem om han styrer alene

Profeten er den som har en egen nåde til å høre hva Gud ønsker i denne tid, hva som ligger på Guds hjerte for oss nå

Evangelisten er den som er opptatt med å få nye folk inn i menigheten, og som ofte kommer lett i snakk med folk-også om tro. Han kan fort bli utålmodig dersom vi holder på for mye med bare innadrettede ting

Hyrden er den som tar imot folk, tar seg av folk. Er opptatt av at vi har det bra i fellesskapet og at vi får utviklet oss der

Læreren er den som er opptatt av at det vi får i oss er sunt og sant, og at vi vokser på en bærekraftig måte

Til forskjell fra nådegavene som beskrives i 1 kor 12, så kan man si at disse forskjellige måtene vi har fått nåde til å tjene på, mer går på det grunnleggende i oss. Hvem vi er, hva vi er skapt med- og det greske ordet som også brukes her er carnesis som kan oversettes med kall. Mens nådegavene i 1. kor 12 mer handler om konkrete gaver inn i den tjenesten vi har- og inn i menigheten (mye av dette er hentet fra en podcast til IMI-kirken/Egil Elling Ellingsen)

Dette skal vi altså bruke tid på fremover, og vi håper flest mulig vil prøve å få med seg denne undervisningen. Vi er så heldige at vi får besøk fra IMI-kirken til å tale over disse temaene fremover. Vær gjerne med i bønn for dette. Dersom dere går glipp av en søndag, vil det bli opptak å finne på hjemmesida vår som vanlig.

Vi vil også sterkt oppfordre alle smågruppene våre til å ha dette som tema i ukene fremover. Det vil komme spørsmål til samtale etter hvert tema.

Velkommen til spennende og utfordrende gudstjenester fremover