Høstfest på Bibelskolen i Grimstad

Høstfest på Bibelskolen i Grimstad

Lørdag 26.09 er det høstfest på Bibelskolen i Grimstad. En fest for alle normisjons menigeter, forsamlinger og foreninger i hele regionen vår

Siden Korona førte til at regionens årsmøte ble digitalt i vår, innbys det nå til høstfest på Bibelskolen i Grimstad lørdag 26.september kl 15. Normisjons nye generalsekretær, Kjetil Vestel Haga vil tale, det blir middag, flott sang og samtale. Se mere av programmet her

Påmelding til regionen så fort som mulig