Flott innsettelsesgudstjeneste

Flott innsettelsesgudstjeneste

Søndag 27.05 var det Åpen Søndag med innsettelse av pastor Erik Albert

Søndag 27.05 var det festgudstjeneste i Normisjon Mandal for da ble nemlig pastorteamet vårt komplett. Erik Albert ble innsatt som pastor i 40 %, og vil sammen med Isak Gilde og Marianne Frivold utgjøre pastorteamet som skal være med å legge til rette for at vi skal arbeide best mulig for å  “Kjenne Jesus, og gjøre Ham kjent” i Mandal gjennom Norkirken Mandal.

Det var flott lovsang, kreativt innslag, søndagsskole for barna/ungdommen og inspirerende tale av Anette S Haugen. Det hele ble avsluttet i kafeen med frukt, kake og kaffe. Vi gleder oss til fortsettelsen