Et nytt semester starter

Et nytt semester starter

Søndag 15.august er første gudstjeneste i Norkirken Mandal dette semesteret. Vi gleder oss til oppstart, og håper å se deg

Denne høsten går vi fra å ha annenhver med kvelds og formiddagsgudstjeneste, til å ha ett flertall av gudstjenestene kl 11. Det vil bli kveldsgudtjeneste ca 1 søndag i måneden. Dette har styret besluttet fordi det jevnt over er høyere deltakelse på gudstjenestene kl 11 enn kl 19.30

Vi går en spennende høst i møte, og håper og ber om at den må kunne gjennomføres uten for mange koronarestriksjoner.

I høst vil vi først ha fokus på Tilbedelse av Gud- både gjennom lovsang, bønn, tjeneste og pengebruk.

Etter dette vil vi ha fokus på hvordan Gud utruster oss. Det står mye i bibelen om at Gud har gitt oss forskjellige gaver, og om at Gud har utrustet oss forskjellig ifht lederskap.

Det 5foldige lederskapet vil vi ha fokus på i oktober og november. Da får vi besøk av flere talere fra Imi-kirken i Stavanger, og de vil undervise i om hva det vil si å være apostel, hyrde, lærer osv. Og hvorfor det er så viktig at vi har noen av hver i vår menighet, og anerkjenner hverandre og de utrustningene vi har.

Over nyttår vil vi ha fokus på Nådegavene. Hvorfor har vi de? er det noe alle har? Hva går de forskjellige gavene ut på?

En spennende høst, der vi ønsker at Gud skal utvikle og utruste oss som menighet, så vi kan komme nærmere visjonen vår om å kjenne Jesus og gjøre ham kjent.

HER  finner du pdfutgaven av programmet for Åpen Søndag. Mer utfyllende info om tema osv ligger her på hjemmesida