Endringer i møtetidspunkt fra høsten

Endringer i møtetidspunkt fra høsten

Fra høsten av vil det skje noen endringer i møtetidspunktene for Normisjon Mandal

Når Normisjon Mandal starter opp igjen med Åpen Søndag fra og med 20.august, vil det (som informert om på medlemsmøtet mm) være med litt endringer i møtetidspunkt. Det vil være møte annenhver søndag kl 11 og kl 19.30. Dette vil vi prøve først og fremst for å legge til rette for å ha et tidspunkt som kanskje passer bedre for oss som går her som helhet, da ting som familiemiddager, bursdager mm ofte kan kollidere med møtene våre kl 17. Vi ønsker også å legge enda bedre tilrette for småbarnsfamilier, og prøver oss med dette

Vi ønsker også denne høsten å ha et enda sterkere fokus på hva Gud vil med oss, både som enkeltpersoner og som forsamling, og skal derfor ha fokus på bønn, lovsang og deling en gang pr måned.

Vi i styret ser frem til en spennende høst, og gleder oss til å se hva Gud har for oss og for Mandal Normisjon, og hva vi skal få bety for byen Mandal og for enkeltmenneskene i den.

Ses søndag 20.08 kl 11!