Ekstraordinært Årsmøte

Ekstraordinært Årsmøte

I forbindelse med årsmøtevedtaket om å gå fra Forsamling til menighet, trenger vi et ekstraordinært årsmøte for å godkjenne nye lover og vedtekter

I forbindelse med årsmøtevedtaket om å gå fra Forsamling til Menighet, trenger vi et ekstraordinært årsmøte for å godkjenne nye lover og vedtekter. Endringene i lovene og vedtektene er kun på navn(Norkirken Mandal istedenfor Normisjon Mandal), og at ord som forsamling er byttet ut med menighet. Forslag til nye vedtekter finner du her

Og her finner du innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet

Det ekstraordinære årsmøtet vil finne sted etter gudstjenesten den 10.juni. Dvs ca kl 12.30 Det vil da også bli valgt utsendinger til Normisjons Generalforsamling i Grimstad i juli