Baby-og småbarnstreff kommet for å bli

Baby-og småbarnstreff kommet for å bli

Ett tilbud som ser ut til å treffe et behov

Da har vi lagt bak oss seks Baby og småbarnstreff i høst, og treffene har vært veldig populære. Gjennomsnittlig har det vel vært rundt 18-20 foreldre hver gang, med i hvert fall et barn hver, noen har også med søsken. God lunsj og god stemning, masse leker for de litt større barna, og masse tid til å prate sammen, har vært en vellykkert oppskrift. Så dette vil vi fortsette med. Første treff etter jul, blir onsdag 11.01.17. Ses da om du er hjemme med barn på onsdager