Årsmøte i Normisjon Mandal

Årsmøte i Normisjon Mandal

Mandag 13.03 ble Normisjon Mandals årsmøte avholdt med godt fremmøte

Mandag 13.03 var vi samlet til årsmøte. Lederen vår, Marta Helms, ønsket velkommen med Fil 4,4, og dette gikk også igjen i andakten som Arne Askildsen hadde. Som for øvrig handler om å kaste sine bekymringer på Gud.

Etter dette overtok Morthen Askildsen årsmøtedirigentrollen, og han loset oss trygt gjennom årsberetninger, regnskap, budsjett, presentasjon av overordnet handlingsplan og valg.

Et positivt årsmøte med mye fokus på hvor vi vil videre!

 

Husk å omslutte det nye styret i bønn!

20170314_185158-COLLAGE