Årsmøte i Normisjon Mandal avholdt

Årsmøte i Normisjon Mandal avholdt

Onsdag 14.03 avholdt Normisjon Mandal sitt årsmøte med godt fremmøte

Vi ble ønsket velkommen av lederen vår, Marta Tjelle Helms, og Erik Albert innledet med en andakt. Så overtok Knut Berg Bentsen dirigentrollen og loset oss trygt og raskt gjennom de vanlige årsmøtesakene som årsmeldinger, regnskap og budsjett og valg av nye styremedlemmer og valgkomite.

Dette årsmøtet knyttet det seg litt ekstra spenning til fordi styret over lengre tid har arbeidet mot å gå fra forsamling til menighet. Dette er en sak som det er jobbet mye med, og det ha blitt avholdt flere medlemsmøter det siste året for å holde medlemmene orientert. Da saken skulle opp til behandling, var det ingen innvendinger, og det ble dermed enstemmig vedtatt at Normisjon Mandal fra 1.sept 2018 blir menighet, og da blir hetende Norkirken Mandal.

Det ble også orientert om at det er utlyst en stilling hos oss om å være en del av pastorteamet vårt, og vi har en søker til denne stillingen. Det er en stor glede!

Ellers ble årsmøtet avsluttet med at de forskjellige ble takket som seg hør og bør på et årsmøte, og det nye styret ble bedt for.

Det nye styret består av : Marta Tjelle Helms (leder), Tore Neerland, Anette Haugen, Solbjørg Hillesund, Torfinn Håland, Veronika Ueland og Aud Miriam Høgsaas. Vær også dere med å omslutte dem i bønn fremover!