Årsmøte i Norkirken Mandal avholdt

Årsmøte i Norkirken Mandal avholdt

Onsdag 4.mars ble det avholdt årsmøte i Norkirken Mandal

Onsdag 4.mars ble det avholdt årsmøte i Norkirken Mandal. Et positivt årsmøte med rapporter om mye bra arbeid som blir drevet. Ny 4-årig handlingsplan ble lagt frem, og Flystveit-hytta ble vedtatt å legges ut for salg.

Nytt styre og ny leder ble valgt. Tusen takk til de som nå gikk ut av styret for jobben de har gjort, og en spesiell takk til Marta Tjelle Helms som har ledet styret i mange år, og har gjort en formidabel jobb. Guds velsignelse over nytt styre, og leder Hans Arthur Frigstad

Årsmøteprotokoll blir lagt ut her når den er underskrevet og klar