Årsmøte i Norkirken Mandal avholdt

Årsmøte i Norkirken Mandal avholdt

Onsdag 10.03 ble det avholdt årsmøte i Norkirken Mandal

Onsdag 10.mars ble det avholdt årsmøte i Norkirken Mandal. Et positivt årsmøte med rapporter om mye bra arbeid som blir drevet. Handlingsplanen(2020-2024) ble gjennomgått, og statuttene for pengene etter salget av Flystveit-hytta ble vedtatt.

Nytt styre ble valgt. Tusen takk til de som nå gikk ut av styret for jobben de har gjort.

Guds velsignelse over nytt styre, og leder Hans Arthur Frigstad. Husk på de i bønn

Årsmøteprotokoll blir lagt ut her når den er underskrevet og klar