Vaskeliste bedehuset

Vi ønsker å lokaler som fremstår som rene og klare til bruk for våre aktiviteter.

VASKEINSTRUKS:

–          Vaske og/eller støvsuge alle rom og ganger dersom nødvendig

–          Etterfylle såpe og papir

–          Tømme all søppel og bytte til nye poser. Husk vi har kildesortering.

–          Vaske moppene hver 14.dag. Vaskemaskin i 1.etg

–          Husk å feie utenfor og tømme søpla også her.

Hvis noen går ut av gruppa, så supplerer gruppa seg selv. Eller ta kontakt med Husstyret.

TUSEN TAKK TIL DERE SOM STILLER OPP PÅ VASKEDUGNAD!!

Spørsmål? Ta kontakt med noen i Husstyret. Per Løvaas 909 70 122

vaskelistehøsten2018