Kollekt til flomrammede i India og Bangladesh

Kollekt til flomrammede i India og Bangladesh

De to foregående søndagene har vi samlet inn penger på Åpen Søndag til flomrammede i India og Bangladesh

Mens verdens øyne var rettet mot det voldsomme uværet i Texas, pågikk det samtidig en lik katastrofe i India og Bangladesh med store flommer, store ødeleggelser og mange menneskeliv som gikk tapt. Normisjon sentralt har satt i gang en innsamlingsaksjon for å sette fokus på denne katastrofen, og det ønsket vi å være med å støtte. Resulatet ble at vi nå har overført 9900,- til akutt hjelp i India og Bangladesh. Ikke fått støttet? Eller ønsker du å lese mer om dette? Gå inn her