Info om våre arrangementer ifht corona-smitte

Info om våre arrangementer ifht corona-smitte

Avlysning av våre arrangementer

Avlysning av våre arrangementer!
Situasjonen vedrørende Corona utbruddet utvikler seg løpende og Norkirken Mandal ønsker å være i forkant og bidra til å hindre smittespredning generelt. Derfor har styret valgt å avlyse alle våre arrangementer frem til og med tirsdag 18. mars, og tar så en ny vurdering av situasjonen/anbefalinger fra myndighetene.

Avlysningen i perioden gjelder gudstjeneste, korøvelser for Mandal Soul Kids, Mandal Soul Children, 13-19 og Yngres. Vi er i dialog med den enkelte leder for våre ulike aktiviteter og disse informerer igjen sine medlemmer.

Følg med på våre hjemmesider og facebook for oppdateringer om situasjonen.

Hans Arthur Frigstad, styreleder