Flystveithytta

Flystveithytta

Norkirken Mandal har ei hytte som ligger på flystveit i Åseral. Hytta har sengeplasser til 40 personer.
Hytta kan leies ved å ringe Tor Arne Frivold tlf: 47808405

Hytta på Flystveit, kalt Flystveithytta, ble bygd av Mandal Indremisjons Ungdommsforening (MIUF) i 1971. Da MIUF ble lagt ned ble Hytta overført til Mandal Indremisjon og fra 2001 er det Normisjon Mandal som eier hytta( nå Norkirken Mandal)

Hytta ble altså bygd i 1971, og er senere utvidet i 1975. Det er i tillegg foretatt utbedringsarbeider i forbindelse med innlegging av strøm, vann og utvidelse av kjøkkenet. I tillegg er det foretatt vanlig vedlikehold av hytta.
Hytta brukes som leirsted, og det er i hovedsak lag og foreninger i regionen som leier den.