Utleievedtekter og priser

Vedtekter og Informasjon om utleie

 

Utleie Bedehuset og Flystveithytta

Vedtatt av hovedstyret på møtet 15. des 2009

Sak 57/09 Retningslinjer for utleie/priser for leie av bedehuset og hytta på Flytstveit fra 1.1.2010 Som følge av oppussingen av bedehuset er det utarbeidet retningslinjer for utleie av bedehuset og ajourført retningslinjer for utleie av hytta på Flystveit.

Før vedtak ble forslag til retningslinjer oversendt til ; utleieansvarlig, hyttestyret, husstyret og økonomiutvalg for kommentarer. Det er også undersøkt med leiepriser andre steder i byen (Seilforeningen, Kulturfabrikken, Risøbank og Frelesarmeen).

Vedtak: Følgende retningslinjer for utleie av bedehuset og hytta på Flystveit gjelder fra og med 1.1.2010;

Retningslinjer/utleiepriser for utleie av Bedehuset;

1. Retningslinjene/prisene gjelder fra 1.1.2010
2. Alle arrangement skal være alkoholfrie
3. Leietaker må være over 18 år
4. Arrangement skal avsluttes senest kl 02.00
5. Norkirken Mandals egne arrangement har fortrinn. Det betyr at en kan ikke bekrefte utleie ut bedehuset lenger frem i tid enn det programmet er fastlagt.
6. Utleie av bedehuset fortrinnsvis til medlemmer
7. Leietaker er ansvarlig for å forlate lokalene i ryddet og vasket stand.
8. Tidspunkt for leieperioden (inn/ut) avtales i hvert enkelt tilfelle av hensyn til andre arrangement
9. Leietaker må signere en avtale om at en overtar ansvaret ifm brann og ordner egen brannvakt.
10. Utleiepriser dag/kveld medlemmer; kr 1500 i 1.etg, kr 1500 i 2. etg.
11. Utleiepriser dag/kveld ikke-medlemmer; kr 2500 i 1 etg, kr 2500 2. etg.
12. Utleie av bord/stoler avtales pris i hvert enkelt tilfelle.


 

Retningslinjer/utleiepriser for utleie av Flystveit-hytta;

1. Retningslinjer/priser fra 1.1.2010
2. Alle arrangement skal være alkoholfrie
3. Leietaker må være over 18 år
4. Utleiepriser medlemmer og 13-19; kr 30 pr pers pr natt/døgn. Minstepris kr 1500.
5. Utleiepriser ikke-medlemmer; kr 50 pr pers pr natt/døgn. Minstepris kr 2000.