Bli Giver

Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den – alt hører Herren til (Salme 24.1). Vi er bare forvaltere av betrodde midler som vi skal bruke til Guds ære og til beste for våre medmennesker. Det beste vi kan gi dem er evangeliet.
Det koster å bringe det ut til mennesker både her hjemme og der ute. Men Gud gir oss et løfte: Den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse (2 Kor 9,6). I GT var det påbudt å gi tiende – 10%. I NT er givertjenste løftet inn i evangeliets frihet: Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. (2 Kor 9,7).

Måter å gi på

Det er 4 måter man kan gi gaver til Norkirken Mandal på:

1: Kollekt

Kollekt kan gis i kollektkurven som går rundt på  Åpen søndag  eller andre arrangement i regi av Norkirken Mandal hvor det gis anledning til å gi kollekt.

2: Bankterminal

Vi har betalingsterminal, og du har anledning på våre samlinger å gi en gave ved bruk av kort. Kredittkort kan ikke brukes..

3. Vipps

Norkirken Mandal har eget Vipps nummer. Trykk på Betal og søk etter Normisjon Mandal eller søk på nr #79562

4: Fast Givertjeneste

Norkirken Mandal ønsker at giverne etablerer en fast givertjeneste. Dette gir menigheten forutsigbar gaveinngang og gir mulighet for god økonomisk planlegging fremover.
Som giver vil du kunne få fradrag i skattegrunnlaget for enhver gave mellom 500 og 30 000 kroner årlig. Likningsmyndighetene samordner alle fradragsberettigede gaver, slik at fradraget uansett ikke vil overstige  30 000 kroner, selv om du også har givertjeneste i andre organisasjoner.
Vi ønsker at givertjenesten etableres med avtalegiro (se vedlagt “skjema for avtalegiro”). Dette er en avtale om en fast overføring fra din bankkonto, av et bestemt beløp, til faste tidspunkter.

Det er kun etablert givertjeneste over avtalegiro som vil bli innrapportert med skattefradrag. Vi ønsker også at det tegnes avtalegiro selv om en ikke ønsker at den faste givertjenesten skal innrapporteres med skattefradrag. Se vedlagte “veiledning for utfylling av avtalegiro”

Hva gjør jeg for å bli fast giver til Norkirken Mandal?

Skriv ut ovennevnte “skjema for avtalegiro” – fyll ut – skriv under og legg i postkasse på bedehuset (i yttergangen ved kjøkken i 1. etg) eller gi den direkte til kontaktperson for givertjenesten Knut Berg-Bentsen (mobil 90643012). Skjema kan ikke sendes på mail, må leveres med original underskrift.
Selv om du ikke etablerer avtalegiro så kan du selvfølgelig gi sporadiske gaver til Norkirken Mandal. Dette kan gjøres til gavekonto 3000.30.00784 eller via ovennevnte bankterminal . Disse gavene blir ikke innrapportert med skattefradrag.
Takk for gaven til Norkirken Mandal!